Jesteś tutaj: Strona główna  ›  Dydaktyka  ›  Analityka medyczna

Analityka medyczna

Zmodyfikowano: 20 lipca 2022 r.

Studia jednolite magisterskie

Immunologia

(2 rok, semestr 3 – zimowy)

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z budową układu odpornościowego człowieka i funkcją jego komórek, z przebiegiem reakcji immunologicznych, odpowiedzią immunologiczną swoistą i nieswoistą, głównym układem zgodności tkankowej, regulacją odpowiedzi immunologicznej oraz podstawami diagnostyki immunologicznej.

Koordynator: dr Magdalena Konieczka

Studia jednolite magisterskie

Immunopatologia z immunodiagnostyką 

(2 rok, semestr 3 – zimowy)

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego człowieka, rolą mechanizmów odpornościowych podczas toczącej się reakcji zapalnej oraz immunodiagnostyką schorzeń autoimmunizacyjnych.

Koordynator: dr Magdalena Konieczka

Studia jednolite magisterskie

Immunodiagnostyka 

(2 rok, semestr 4 – letni)
w ramach Praktycznej Nauki Zawodu

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z immunodiagnostyką chorób związanych z dysfunkcjami układu odpornościowego człowieka oraz wypracowanie umiejętności samodzielnej pracy laboratoryjnej.

Koordynator: dr Magdalena Konieczka

Studia jednolite magisterskie

Diagnostyka Alergologiczna 

(2 rok, semestr 4 – letni)
w ramach Praktycznej Nauki Zawodu

Celem nauczania jest zdobycie wiedzy o metodach diagnostyki alergologicznej oraz uzyskanie przez studentów praktycznej umiejętności wykonywania testów diagnostycznych w tym zakresie. Tak określonym celom służy zapoznanie studentów z przyczynami, sposobami rozpoznawania i zapobiegania reakcjom z nadwrażliwości oraz alergicznych o podłożu atopowym.

Koordynator: dr Magdalena Konieczka

Studia jednolite magisterskie

Mikrobiologia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 

(5 rok, semestr 9 – zimowy)
w ramach Praktycznej Nauki Zawodu

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z diagnostyką mikrobiologiczną (bakteriologiczną, mikologiczną, wirusologiczną) oraz wypracowanie umiejętności samodzielnej pracy laboratoryjnej w pracowni mikrobiologicznej w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Koordynator: dr Sylwia Moskwa