Jesteś tutaj: Strona główna  ›  Dydaktyka  ›  Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

Zmodyfikowano: 20 lipca 2022 r.

Studia jednolite magisterskie

Mikrobiologia 

(2 rok, semestry 3-4 – zimowy i letni)
w ramach Modułu Biologicznego II

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z systematyką drobnoustrojów, fizjologiczną mikrobiotą bakteryjną, charakterystyką bakterii chorobotwórczych i względnie chorobotwórczych, wirusów chorobotwórczych dla człowieka oraz mechanizmami chorobotwórczości wirusów i bakterii, udziałem bakterii w etiologii chorób oraz zawodowymi zagrożeniami biologicznymi. Przekazanie wiedzy nt. form wzajemnego oddziaływania w układzie drobnoustrój-gospodarz, metod dezynfekcji i sterylizacji, sposobów postępowania aseptycznego i antyseptycznego, antybiotykoterapii i chemioterapii, zasad terapii empirycznej i celowanej, mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki, podstaw diagnostyki mikrobiologicznej.

Koordynatorzy: dr Monika Bigos, dr Małgorzata Brauncajs