Jesteś tutaj: Strona główna  ›  Dydaktyka  ›  Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

Zmodyfikowano: 20 lipca 2022 r.

Studia I stopnia

Mikrobiologia jamy ustnej 

(2 rok, semestr 3 – zimowy)

Celem nauczania jest uzyskanie przez studentów wiadomości, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu technika dentystycznego. Zajęcia obejmują dział mikrobiologii ogólnej i szczegółowej z zakresu bakteriologii, wirusologii, mikrobiologii sanitarnej i podstawową wiedzę na temat odpowiedzi organizmu na zakażenie. Studenci poznają wybrane drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka, drogi transmisji, patogenezę wywoływanych chorób i podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.

Koordynator: dr Izabela Szczerba

Studia II stopnia

Mikrobiologia i Immunologia

fakultet (1 rok, semestr 1 – zimowy)

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z czynnikami zakaźnymi (bakteryjnymi i niebakteryjnymi), alergizującymi i toksycznymi, stanowiącymi składnik bioaerozolu oraz zawodowych zagrożeń biologicznych w pracowni technik dentystycznych. Omówienie roli odpowiedzi immunologicznej przeciwzakaźnej i typów reakcji immunologicznych, w tym reakcji nadwrażliwości. Studenci poznają też mechanizmy działania szczepień ochronnych oraz podstawowe pojęcia związane z epidemiologią chorób zakaźnych, wskazujące na celowość szczepień. 

Koordynator: dr Izabela Szczerba

Studia II stopnia

Postępowanie z materiałem biologicznie skażonym

fakultet (2 rok, semestr 3 – zimowy)

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami BHP, typami zagrożeń bezpieczeństwa oraz sposobami prewencji w pracowni technik dentystycznych. Przekazanie wiedzy na temat rodzajów odpadów medycznych, z którymi może mieć kontakt technik dentystyczny w pracy oraz odnośnie zasad utylizacji tych odpadów jak również podstawowych zasad aseptyki laboratoryjnej.

Koordynator: dr Izabela Szczerba