Kolejna publikacja naszych studentów!

Zmodyfikowano: 20 kwietnia 2023 r.

Pod koniec marca ukazał się kolejny artykuł naukowy będący efektem pracy studentów w SKN Mikrobiologii Lekarskiej. Autorami publikacji poglądowej pt. Diagnostics of atypical pulmonary infections są Patryk Adamczyk oraz Julia Parkolap, a praca powstawała pod okiem dr Agnieszki Kiryszewskiej-Jesionek i dr hab. Doroty Pastuszak-Lewandoskiej. Artykuł został opubplikowany przez czasopismo Medical Studies/Studia Medyczne, które ma 100 punktów MEiN. Gratulujemy sukcesu oraz z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Link do publikacji: https://doi.org/10.5114/ms.2023.126297